Công Cụ Đặt Tên Cho Con Đầy Đủ Nhất

(Đặt tên cho con là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả bố và mẹ trước khi sinh. Tên của đứa trẻ rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến vận mệnh tương lai của trẻ cũng như sự đánh giá của người khác thông qua cái tên)Chia sẻ báo cáo của bạn:

Đặt tên theo HỌ | Trang chủ Kabala | Công cụ Kabala


Tra cứu thêm theo ngũ hành và các tên khác dựa theo Họ + Đệm:" [tên]"

Danh Sách Họ, Tên Đệm, Tên Chính Có Ngũ Hành Theo Hán Tự & Thần số học tương ứng
Kim
Đoan (7), Ân (6), Dạ (5), Mỹ (11), Ái (1), Hiền (9), Nguyên (5), Thắng (5), Nhi (22), Ngân (9), Kính (6), Tích (22), Khanh (6), Chung (8), Điếu (3), Nghĩa (3), Câu (7), Trang (6), Xuyến (8), Tiền (3), Thiết (8), Đĩnh (8), Luyện (5), Cương (6), Hân (5), Tâm (7), Phong (33), Vi (4), Vân (1), Giới (4), Doãn (7), Lục (9), Phượng (9), Thế (6), Thăng (5), Hữu (5), Nhâm (9), Tâm (7), Văn (1), Kiến (3), Hiện (9)
Mộc
Khôi (7), (8), Nguyễn (5), Đỗ (1), Mai (5), Đào (11), Trúc (8), Tùng (8), Cúc (9), Quỳnh (6), Tòng (2), Thảo (8), Liễu (2), Nhân (1), Hương (11), Lan (9), Huệ (7), Nhị (22), Bách (5), Lâm (8), Sâm (6), Kiện (3), Bách (5), Xuân (6), Quý (9), Quan (8), Quảng (6), Cung (9), Trà (3), Lam (8), Lâm (8), Giá (8), Lâu (7), Sài (11), Vị (4), Bản (8), (1), Hạnh (22), Thôn (3), Chu (5), Vu (7), Tiêu (1), Đệ (9), Đà (5), Trượng (5), Kỷ (9), Thúc (7), Can (9), Đông (22), Chử (5), Ba (3), Thư (4), Sửu (7), Phương (9), Phần (3), Nam (1), Tích (22), Nha (5), Nhạ (5), Hộ (5), Kỳ (2), Chi (2), Thị (1), Bình (6), Bính (6), Sa (2), Giao (5), Phúc (3), Phước (9)
Thủy
Lệ (8), Thủy (2), Giang (11), (9), Sương (22), Hải (9), Khê (6), Trạch (5), Nhuận (22), Băng (6), Hồ (5), Biển (3), Trí (2), (1), (7), Bùi (5), Mãn (1), Hàn (5), Thấp (9), Mặc (8), Kiều (1), Tuyên (22), Hoàn (2), Giao (5), Hợi (5), (7), Kháng (5), Phục (3), Phu (9), Hội (5), Thương (4), Trọng (11), Luân (3), Kiện (3), Giới (4), Nhậm (9), Nhâm (9), Triệu (1), Tiến (3), Tiên (3), Quang (6), Toàn (5), Loan (6), Cung (9), Hưng (5), Quân (8), Băng (6), Quyết (7), Liệt (1), Lưu (9), Cương (6), Sáng (5), Khoáng (11), Vạn (1), Hoa (6), (7), Huyên (1), Tuyên (22), Hợp (3), Hiệp (11), Đồng (22), Danh (9), Hậu (3), Lại (4), Lữ (6), (4), Nga (4), Tín (7), Nhân (1), Đoàn (7), Vu (7), Khuê (9), Tráng (6), Khoa (8), Di (4), Giáp (6), Như (7), Phi (6), Vọng (22), Tự (5), Tôn (4), An (6), Uyên (2), Đạo (11), Khải (2), Khánh (6), Khương (4), Khanh (6), Nhung (1), Hoàn (2), Tịch (22), Ngạn (9), Bách (5), (3), Kỷ (9), Cấn (9), Quyết (7), Trinh (33), Liêu (2)
Hỏa
Đan (1), Đài (5), Cẩm (8), Bội (8), Ánh (5), Thanh (6), Đức (1), Thái (2), Dương (7), Thu (4), Thước (22), (9), Huân (8), Hoán (2), Luyện (5), Noãn (8), Ngọ (9), Nhật (7), Minh (8), Sáng (5), Huy (9), Quang (6), Đăng (8), Hạ (9), Hồng (8), Bính (6), Kháng (5), Linh (7), Huyền (1), Cẩn (9), Đoạn (7), Dung (1), Lưu (9), Cao (1), Điểm (22), Tiết (9), Nhiên (5), Nhiệt (11), Chiếu (1), Nam (1), Kim (6), Ly (1), Yên (8), Thiêu (9), Trần (8), Hùng (5), Hiệp (11), Huân (8), Lãm (8), (4)
Thổ
Cát (6), Sơn (3), Ngọc (3), Bảo (9), Châu (6), Châm (7), Nghiễn (3), Nham (9), Bích (22), Kiệt (9), Thạc (5), Trân (8), Anh (5), Lạc (7), (1), Chân (8), Côn (5), Điền (5), Quân (8), Trung (8), Diệu (3), San (7), Tự (5), Địa (5), Nghiêm (11), Hoàng (9), Thành (6), Kỳ (2), (9), Viên (5), Liệt (1), Kiên (3), Đại (5), Bằng (6), Công (3), Thông (1), Diệp (7), Đinh (8), Vĩnh (8), Giáp (6), Thân (7), Bát (5), Bạch (5), Thạch (22), Hòa (6), Lập (11), Thảo (8), Huấn (8), Nghị (11), Đặng (8), Trưởng (5), Long (3), Độ (1), Khuê (9), Trường (5)

Tra cứu thêm theo ngũ hành và các tên khác dựa theo Họ + Tên:" [đệm] "

Danh Sách Họ, Tên Đệm, Tên Chính Có Ngũ Hành Theo Hán Tự & Thần số học tương ứng
Kim
Đoan (7), Ân (6), Dạ (5), Mỹ (11), Ái (1), Hiền (9), Nguyên (5), Thắng (5), Nhi (22), Ngân (9), Kính (6), Tích (22), Khanh (6), Chung (8), Điếu (3), Nghĩa (3), Câu (7), Trang (6), Xuyến (8), Tiền (3), Thiết (8), Đĩnh (8), Luyện (5), Cương (6), Hân (5), Tâm (7), Phong (33), Vi (4), Vân (1), Giới (4), Doãn (7), Lục (9), Phượng (9), Thế (6), Thăng (5), Hữu (5), Nhâm (9), Tâm (7), Văn (1), Kiến (3), Hiện (9)
Mộc
Khôi (7), (8), Nguyễn (5), Đỗ (1), Mai (5), Đào (11), Trúc (8), Tùng (8), Cúc (9), Quỳnh (6), Tòng (2), Thảo (8), Liễu (2), Nhân (1), Hương (11), Lan (9), Huệ (7), Nhị (22), Bách (5), Lâm (8), Sâm (6), Kiện (3), Bách (5), Xuân (6), Quý (9), Quan (8), Quảng (6), Cung (9), Trà (3), Lam (8), Lâm (8), Giá (8), Lâu (7), Sài (11), Vị (4), Bản (8), (1), Hạnh (22), Thôn (3), Chu (5), Vu (7), Tiêu (1), Đệ (9), Đà (5), Trượng (5), Kỷ (9), Thúc (7), Can (9), Đông (22), Chử (5), Ba (3), Thư (4), Sửu (7), Phương (9), Phần (3), Nam (1), Tích (22), Nha (5), Nhạ (5), Hộ (5), Kỳ (2), Chi (2), Thị (1), Bình (6), Bính (6), Sa (2), Giao (5), Phúc (3), Phước (9)
Thủy
Lệ (8), Thủy (2), Giang (11), (9), Sương (22), Hải (9), Khê (6), Trạch (5), Nhuận (22), Băng (6), Hồ (5), Biển (3), Trí (2), (1), (7), Bùi (5), Mãn (1), Hàn (5), Thấp (9), Mặc (8), Kiều (1), Tuyên (22), Hoàn (2), Giao (5), Hợi (5), (7), Kháng (5), Phục (3), Phu (9), Hội (5), Thương (4), Trọng (11), Luân (3), Kiện (3), Giới (4), Nhậm (9), Nhâm (9), Triệu (1), Tiến (3), Tiên (3), Quang (6), Toàn (5), Loan (6), Cung (9), Hưng (5), Quân (8), Băng (6), Quyết (7), Liệt (1), Lưu (9), Cương (6), Sáng (5), Khoáng (11), Vạn (1), Hoa (6), (7), Huyên (1), Tuyên (22), Hợp (3), Hiệp (11), Đồng (22), Danh (9), Hậu (3), Lại (4), Lữ (6), (4), Nga (4), Tín (7), Nhân (1), Đoàn (7), Vu (7), Khuê (9), Tráng (6), Khoa (8), Di (4), Giáp (6), Như (7), Phi (6), Vọng (22), Tự (5), Tôn (4), An (6), Uyên (2), Đạo (11), Khải (2), Khánh (6), Khương (4), Khanh (6), Nhung (1), Hoàn (2), Tịch (22), Ngạn (9), Bách (5), (3), Kỷ (9), Cấn (9), Quyết (7), Trinh (33), Liêu (2)
Hỏa
Đan (1), Đài (5), Cẩm (8), Bội (8), Ánh (5), Thanh (6), Đức (1), Thái (2), Dương (7), Thu (4), Thước (22), (9), Huân (8), Hoán (2), Luyện (5), Noãn (8), Ngọ (9), Nhật (7), Minh (8), Sáng (5), Huy (9), Quang (6), Đăng (8), Hạ (9), Hồng (8), Bính (6), Kháng (5), Linh (7), Huyền (1), Cẩn (9), Đoạn (7), Dung (1), Lưu (9), Cao (1), Điểm (22), Tiết (9), Nhiên (5), Nhiệt (11), Chiếu (1), Nam (1), Kim (6), Ly (1), Yên (8), Thiêu (9), Trần (8), Hùng (5), Hiệp (11), Huân (8), Lãm (8), (4)
Thổ
Cát (6), Sơn (3), Ngọc (3), Bảo (9), Châu (6), Châm (7), Nghiễn (3), Nham (9), Bích (22), Kiệt (9), Thạc (5), Trân (8), Anh (5), Lạc (7), (1), Chân (8), Côn (5), Điền (5), Quân (8), Trung (8), Diệu (3), San (7), Tự (5), Địa (5), Nghiêm (11), Hoàng (9), Thành (6), Kỳ (2), (9), Viên (5), Liệt (1), Kiên (3), Đại (5), Bằng (6), Công (3), Thông (1), Diệp (7), Đinh (8), Vĩnh (8), Giáp (6), Thân (7), Bát (5), Bạch (5), Thạch (22), Hòa (6), Lập (11), Thảo (8), Huấn (8), Nghị (11), Đặng (8), Trưởng (5), Long (3), Độ (1), Khuê (9), Trường (5)

Lưu ý: Kabala Gia Đình là một phiên bản thử nghiệm và miễn phí. Kabala đang trong quá trình hoàn thiện một báo cáo dài 100 trang về gia đình bao gồm các thông tin trong phiên bản miễn phí cũng như hệ thống lời khuyên và các phân tích chuyên sâu. Nếu bạn quan tâm đến báo cáo Kabala Gia Đình hoặc có bất cứ góp ý nào, xin hãy liên hệ với Kabala để nhận được thông tin sớm nhất, cũng như những ưu đãi tốt nhất.


Kabala là một dự án ra đời với sứ mệnh giúp con người có thể cân bằng và duy trì trạng thái hạnh phúc trong cuộc sống. Các sản phẩm dịch vụ Kabala cung cấp bao gồm: 

1. Thương mại: Đá năng lượng, vật phẩm phong thủy, trà hoa – thảo mộc, trầm tự nhiên...

2. Sức khỏe: Tác động cột sống kết hợp y võ, chuông xoay chữa lành, thiền định, yoga...

3. Phong thủy: Xem phong thủy đất và nhà ở, đo năng lượng con người...

4. Báo cáo Kabala:

  • Kabala EGO:
    • Giới thiệu: Kabala EGO là một trải nghiệm đọc tuyệt vời mà ở đó bạn là nhân vật chính, và mọi thứ thuộc về bạn. Nơi bắt đầu cho hành trình tâm linh của bạn.
    • Mục đích: Thấu hiểu bản thân → Hạnh phúc chân thật → Ý nghĩa cuộc sống
    • Phương pháp: Tử Vi + Thần số học + Đạo giáo
  • Thần số Kabala: Báo cáo tính cách và cuộc đời theo phương pháp Thần số học.
  • Tử vi Kabala: Báo cáo tính cách và luận giải cuộc đời theo phương pháp Tử Vi.

Bản chất của sự sống là sự cân bằng của các dòng chảy năng lượng. Hãy để Kabala.vn giúp bạn phần nào trong việc duy trì trạng thái hạnh phúc của cuộc sống. Liên hệ: [email protected]. | Kabala.vn